Madam Ching, Sydkinesiska havets skräck

image253
Huang Shen, Örn. Bilden från denna sida.
Shih Shiang Gu, en kvinna, som dittills arbetat på en flytande bordell i Guangdong (Kanton), gifte sig 1801 med sjörövarkaptenen Cheng I och blev därmed Cheng I Sao (kvinna i familjen Cheng) men kallades även Ching Shih eller madam Ching.

Den blivande maken, Cheng I, kom från en familj med sjörövartraditioner som sträckte sig tillbaks till mitten av 1600-talet.

Ching Shih slogs och rövade sida vid sida med sin make till sjöss. De slogs även med de vietnamesiska rebellerna Tay-son - men var tvungna att retirera år 1802.

Cheng I adopterade en son, Chang Poa, som då var 15, och gjorde honom till löjtnant.
Cheng I själv dog den 16 november 1807 i en storm. Han hade då samlat en flotta på 400 skepp - djonker - som seglades av över 70 000 sjömän.

image260
En kinesisk djonk i Japan. Teckning från ett japanskt träsnitt, 1644-1648. Härifrån.


Djonken är flatbottnad, har hög för och akter, samt är utan köl. Vanligtvis har djonken två stora master och en liten.
Seglen är fyrkantiga och av mattväv, utspända på bamburör.

Utsidan brukar vara vackert utsmyckad, ofta med ett stort öga babord och styrbord om fören.

Rodret kan sänkas på djupare vatten. Båten är mycket snabb, vilket var en fördel när piraterna skulle borda stora skepp, som inte alls kunde segla ifrån dem.


image258
Ching Shih, teckning från 1836. Teckningen härifrån.


Änkan Ching Shih var duktig på att förhandla och lyckades bli kapten för hela flottan efter sin make, hon gifte sig dessutom med mannens adoptivson, Chang Poa, för att flottan säkert skulle stanna i familjen.

Ching Shih basade slutligen över 2000 skepp och räknas som historiens mest framgångsrika sjörövarkapten.

Hon var mycket sträng, både mot sina motståndare och sina underlydande, vilket var nödvändigt med tanke på att de var många, levde ett liv som var svårt att kontrollera och de flesta rökte opium.
Sjömännen fick inte gå iland utan tillåtelse. Flera av dem hade familj ombord på båten.

I regel tog man inte fångar, de flesta fiender avrättades och man fick inte våldta kvinnliga fångar, ta dem ombord eller gifta sig med dem utan tillstånd.
Ching Shih's pirater skyddade de byar som betalade, mot andra pirater.

Om en sjöman stal från de byar de skyddade, bestraffades han hårt, ofta med halshuggning, eller avhuggning av andra kroppsdelar.
Sedan skulle han beskådas, sjömannen skulle statuera exempel på vad som drabbade den som bröt mot reglerna.


image255
Shi Tao, bilden härifrånChing Shih ska också ha varit duktig på omskrivningar; man sa t.ex. inte plundra utan omlasta.
Hon såg till att hennes sjömän var mätta och att de fick sin del av vinsten, så att de inte skulle desertera, göra myteri eller stjäla, utan känna sig ganska nöjda med livet som pirat i hennes flotta.


Richard Glasspoole var år 1809 officer i engelska Ostindiska kompaniet om honom står berättat i boken Sanna historier om pirater av Lucy Lethbridge:

image262
Macao, karta sent 1700-tal. Härifrån.


Han och några officerskamrater var  på väg tillbaks till sitt skepp efter att ha tillbringat några dagar på ön Macao.

Dimman föll och det blev omöjligt att navigera.

När dimman lättade hade de kommit helt ur kurs. De drev omkring utan mat och vatten i flera dagar, när plötsligt en liten flotta djonker dök upp. Glasspoole trodde det var fiskare, och blev överrumplad när pirater dök upp från ett gömställe och äntrade Glasspooles båt, samt drog korta svärd som de riktade mot engelsmännens halsar. Sen tittade piraterna på sin officer för att få vidare order.

Piraternas officer gav order om att skona engelsmännen, istället blev de piraternas fångar.

Man ansåg att de skulle utgöra en lönsam gisslan.

Några dagar senare siktades ytterligare 500 djonker. Engelsmännen trodde att de skulle befrias, men det visade sig vara resten av piratflottan som anslöt sig. Nu skulle man plundra byarna längs kusten.

Glasspoole blev vittne till hur piraterna pressade byborna på pengar. Om de inte betalade brändes byn ner.

 

Det myllrade av råttor på båtarna, dessa åts, ungarna ansågs som delikatesser och man såg till att råttorna fick möjlighet att föröka sig.

Vattnet i floderna man seglade på var trögflytande och brunt, myggsvärmar överallt.

I tre veckor levde Glasspoole och hans vänner på ris som kokats med larver.

 

En dag fick de veta att "amiralen" önskar träffa dem.

 

"Amiralen är mycket strikt och är en duktig slagskämpe" sa piraten till Glasspoole, som blev nyfiken på denne "amiral".

 

Amiralsfartyget var stort, men Glasspool såg endast två beväpnade vakter och en medelålders kvinna på däck.

Den pirat som följt Glasspoole bugade djupt inför kvinnan och verkade rädd för henne. Det var madam Ching, Ching Shih.

 

Glasspoole hade hört om en mäktig piratkvinna som härjade längs kusten och floderna i Kina, men trott att alla historierna var skrönor.

Han och hans vänner fick kojplats på hennes båt, så att han kunde se hennes ledarskap på nära håll. Dessutom krävde hon att han aktivt skulle delta. Glasspoole skötte kanonerna och höll vid två tillfällen på att stryka med. Efter tre månader fick han veta att lösen hade betalats. 
Han och hans vänner befriades.

image256
Fransk karta från 1737 över Kanton. Kartan härifrån.


Den kinesiska regeringen försökte flera gånger eliminera Ching Shis flotta. I januari 1808 stod flera slag mellan regeringens och Ching Shihs flotta i vattnen utanför Guangdong (Kanton).
Följden blev att Ching Shih fick fler båtar, de vann slaget och tog över de båtar som inte blev förstörda.

Regeringen fick ta över fiskebåtar för att kunna patrullera vattnen.
Slutet på Ching Shih's storhetstid började med en strid mellan hennes adoptivson och make - Chang Poa - och en rivaliserande pirat, O-po-tae.
Chang Poa led nederlag och blev tvungen att retirera.

O-po-tae och hans män sökte asyl hos regeringen för att rädda sig undan den grymma hämnd som väntade honom från Chang Poa och Ching Shih.


image263
Kejsar Jiaqing regerade Kina under Ching Shis tid som pirat. Bilden härifrån.


1810 utfärdades en generell amnesti åt alla pirater. Många pirater accepterade amnestin och även Ching Shih bestämde sig för det, eftersom regeringen nu kunde koncentrera sig helt på tillfångatagandet av henne och hennes flotta.

Hon fick amnesti samt en regeringsställning och drev en bordell och spelhåla i Gunagzhou fram till sin död 1844. Ching Shih blev cirka 60 år. image257
Zou Zhe, Flod. Bilden härifrån.


Fler sidor om Ching Shih:
David Stapleton
Julia M Famularo
Wikipedia

Och vem sa detta?

"Inte ett enda ögonblick i sitt liv får de känna sig utan tygel. De bör vänjas vid att utan knot få avbryta sig mitt i sina lekar och få sysselsätta sig med annat./ -- / Av detta ständiga tvång uppstår en foglighet, som kvinnorna behöver hela livet igenom, eftersom de aldrig upphör att vara underkastade antingen en bestämd man eller också männens omdömen och eftersom det aldrig är tillåtet för dem att sätta sig över dessa omdömen./ -- / Kvinnor är skapade att bereda vägen för männen och till och med att stå ut med orättfärdigheter från dem.

Man kan aldrig få unga pojkar att acceptera sådana villkor, deras innersta känslor skulle revoltera mot orättvisor; naturen har inte utrustat dem för att stå ut med dem."

Vem?

"Kvinnan har rätt att stiga upp på schavotten; då skall hon också ha rätt att stiga upp i talarstolen"

Vem sa det?

Det var bättre förr

"Våra dagars ungdom älskar lyx. Den uppträder ohövligt, föraktar auktoritet, har ingen respekt för äldre människor och pratar när den borde arbeta. De unga reser sig inte längre upp när äldre personer kommer in i ett rum. De säger emot sina föräldrar, skryter på bjudningar, glufsar i sig efterrätten vid matbordet, lägger ben i kors och tyranniserar sina lärare."

Vem sa det? Och när?

När var det bättre förr?