Infraröd kamera avslöjar flatulerande man

I rent medicinskt och vetenskapligt syfte delges läsare av denna blogg en upptagning av en man som smygflatulerar, men avslöjas av vår reporters infraröda kameraupptagning.





Flatulens (även flatus, fis, prutt, fjärt, brakare, prupp, rökare med flera) är ett utsläpp av en blandning gaser ur anus. Denna blandning består till största del av kvävgas. Metangas och vätgas finns också med i utsläppet och till skillnad från kvävgas är dessa antändningsbara - vilket gör att även flatulensen är antändningsbar. Flatulens uppstår då anus utsätts för tryck. Mestadels består en flatulens av bakterier och gas, och den uppstår i tarmarna, främst under jäsning av mat. Det karakteristiska ljudet betingas av att ringmuskeln vibrerar. På grund av att flatulensen ofta innehåller små mängder svavelhaltiga gaser, till exempel svavelväte, upplevs lukten ofta som en odör.

Det uppfattas i många kulturer som pinsamt att flatulera (släppa sig), och det är ofta tabu. Fenomenet används också flitigt av komiker. Vissa människor kallar det dålig eller omogen humor.

Att släppa väder är ett äldre uttryck för att man fiser.
Artikeln från Wikipedia.


Rosalind Franklin

Rosalind Franklin

Rosalind Franklin (1920 ? 1958)

Franklin var först med att fotografera DNA och var den som upptäckte att DNA bestod av två sammanlänkade spiraler, inte tre.

Men hennes upptäckt stals av hennes manlige kollega, Maurice Wilkins och Nobelpriset som han fick för upptäckten delades mellan honom, James D. Watson och Francis Crick år 1962, fyra år efter att Franklin gått bort i cancer.
Nobelpriset delas inte ut postumt, men frågan är om Franklin fått Nobelpriset om hon varit i livet?

Läs mer:

http://www.forskning.no/Artikler/2002/august/1030006881.68

http://fof.se/?id=03447

Brenda Maddox har skrivit en bok om Rosalind Franklin (se bilden).

Jocelyn Bell Burnell

Jocelyn Bell Burnell

Jocelyn Bell Burnell (1943- ) var först med att upptäcka pulsarer.
Detta skedde 1968 och Bell var då 25 år.
För detta fick hennes handledare Antony Hewish delat Nobelpris 1974.
Han delade det med landsmannen och kollegan Sir Martin Ryle.

Att Bell blev utan Nobelpris har av kritikerna kommenterats som: No Bell prize.


Läs mer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jocelyn_Bell